Konsultverksamhet

 Vad vi kan hjälpa ert projekt med:


- Upprättar rutiner gällandes inskrivning och ID06.


- Utföra kontroller på företag som ni vill ta in i projektet, samt även de som redan finns i projektet sedan 

  tidigare.


- Vägleder er med vilka lagar och regler som gäller för personal som ska arbeta i Sverige, men som inte har

  svenskt personnummer tex. de från EU-/EES-land och de från tredjeland.


- Genomföra arbetsplatskontroller (raider) så att samtliga är inloggade i ID06-systemet.


- Utför även revisioner gällandes ID06 och inskrivningsrutiner.

Konsultverksamhet


Företaget startade 2019, men vi har lång erfarenhet från att ha arbetat på de största byggarbetsplatserna i Stockholmsområdet.


Massari AB har specialiserat sig på ID06 frågor för projekt i byggbranschen. Detta för att stärka den sunda konkurrensen samt för att motverka svart arbetskraft.


"Vi gör det på riktigt, inte bara för syns skull"

Kontroll av företag


Det är viktigt att samtliga företag, i hela UE-kedjan, som är tilltänkta för projektet kontrolleras innan de kommer till arbetsplatsen. Detta för att säkerhets-ställa att företagen uppfyller baskraven från branschen samt att de följer lagar och regler.
Visar det sig att något av baskraven inte uppfylls så kan det vara en kommersiell- och varumärkesrisk för huvudentreprenören då oegentligheter eller andra indikationer som påvisar att företaget inte lever upp till projektets krav och dessa företag bör därför inte anlitas.


Massari AB kan hjälpa er att utföra fortlöpande ekonomiska kontroller på företagen som skall in i projektet, samt även de företag som redan befinner sig i projektet.


Vi kan även kontrollera ifall företrädarna för företaget är dömda vilket kan innebära en risk.
Myndigheternas erfarenheter är dessvärre att många av de oseriösa/kriminella aktörerna som påträffas fortsätter sin verksamhet på ett eller annat sätt efter avtjänat straff.

ID06-kontroll (raider)


Önskar ni att vi utför ID06-kontroller på samtliga som vistas på arbetsplatsen så sker dessa besök oannonserat. Vi kontrollerar att ID06 och legitimation stämmer överns. Samt att samtliga är inloggade i ID06-systemet. 


Utländska företag och individer


Även utländska företag skall kontrolleras med ekonomisk status, intyg att det inte finns
skatteskulder i hemlandet osv.

Huvudentreprenören skall även i förväg kontrollera att arbetskraft som inte har ett svenskt personnummer har rätt att arbeta i Sverige.
Även detta kan Massari AB hjälpa er att kontrollera.